Buổi sinh hoạt picnic ở Corona Del Mar ngày 28 tháng 9

Xin chọn cỡ chữ » Lớn | Nhỏ


Ngày thứ Bẩy Sept 28, thay vì tu học trong nhà, tăng thân XD sẽ cùng nhau đi sinh hoạt picnic ngoài trời tại bãi biển Corona Del Mar, dưới sự hướng dẫn du lịch của Thúy Phương.

Địa điểm tập trung để đi car pool là parking lot của Office Depot,

18100 Brookhurst, Fountain Valley (góc Brookhurst & Talbert),

Giờ tập trung:  8:00 AM, 9/28/2019

Mỗi người tự mang theo túi cơm trưa của mình, và mang theo nước uống, mũ, kính mát, chiếu ngồi nếu cần.

Đề tài tu học: Sách Thương Yêu Theo Phương Pháp Bụt Dạy của Sư Ông Nhất Hạnh, Chương 3, trang 43 to 51.

This entry was posted in Thông báo tụng giới, Xóm Dừa Tu Học. Bookmark the permalink.

Comments are closed.