Khóa Tu Lộc Uyển trên mạng

21-25 tháng 10, 2020. Kỷ niệm Lộc Uyển 20 tuổi. Nhiều thầy cô giáo thọ làng mai sẽ tham dự. Sẽ dùng Zoom. Ấn vô đây để ghi tên.

This entry was posted in Trang Chủ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *