Thuyết giảng công cộng và chiều chánh niệm

Chương trình:
Thuyết giảng công cộng và chiều chánh niệm
Thời gian:
03/09/2011 12:00 pm đến 19:00 pm
Điạ điểm:
Pasadena Civic Auditorium
Email:
deerpark@dpmail.net
Phone:
(760)-291-1003 x100

Một buổi Thuyết Giảng Công Cộng và một Chiều Chánh Niệm với Sư Ông Thích Nhất Hạnh cùng bốn chúng thuộc Tăng Thân Quốc Tế Làng Mai. 

Xin mời quý vị tham dự ngày thuyết giảng và chia sẻ đặc biệt này. 

Giá vé là $25 và có bán ở Tu Viện Lộc Uyển, hoặc qua Ticketmaster, hoặc ở quầy vé của Pasadena Civic Auditorium.

pasadena 2011.jpg

This entry was posted in Các sinh hoạt tu học khác, Lịch sinh hoạt, Xóm Dừa Tu Học. Bookmark the permalink.

Comments are closed.