Ngày Chánh Niệm với Sư Ông Thích Nhất Hạnh

Mời quý vị đến sinh hoạt vối Sư Ông và Tăng thân bốn chúng của Tu Viện Lộc Uyển.

Chương trình:
Ngày Chánh Niệm
Thời gian:
25/09/2011,
từ 08:45 am đến 03:00 pm
Điạ điểm
Tu Viện Lộc Uyển

2499 Melru Lane,

Escondido CA 92026 USA.

Tel.: +(1) (760) 291-1003

Chương trình ngày Chánh niệm Chủ Nhật đặc biệt này sẽ được phổ biến vào tháng Tám.Quý vị không cần ghi tên, và có thể tùy hỷ cúng dường. Xin quý vị cố gắng đi xe chung vì bãi đậu xe của tu viện cũng có giới hạn.

*** Xóm Dừa nhắn tin cho tăng thân/thân hữu:

“Xin tăng thân chú ý tới buổi Pháp thoại này của Sư Ông. Chúng ta nên tích cực phổ biến rộng rãi để bà con VN có duyên được về nghe Sư Ông nói pháp. Sư Ông đã rất lớn tuổi và cơ hội nghe Pháp từ Sư Ông không thể biết là còn bao nhiêu lần…Nghe Pháp thoại trực tiếp từ một vị Thầy lớn, rất khác với nghe băng CD hay đọc sách – nhất là khi chúng ta thực tập Chánh Niệm- tỉnh thức khi nghe. Thân Pháp của Sư Ông là một yếu tố căn bản khiến cho lời giảng Pháp của Thầy đi thẳng vào trái tim/tâm thức người nghe…..”

This entry was posted in Các sinh hoạt tu học khác, Lịch sinh hoạt, Xóm Dừa Tu Học. Bookmark the permalink.

Comments are closed.