Từ tháng 11/2021, Tăng thân Xóm Dừa sẽ tu học  theo thời biểu như sau:

*** Hàng ngày – trừ chủ nhật (làm biếng) – có hai thời, theo giờ California

  • Sáng Thứ Hai và Năm, 5:30-7:30am: Ngồi thiền, nghe pháp, pháp đàm
  • Sáng Thứ Ba, Tư, và Sáu, 5:30-7:30am: Ngồi thiền, tụng kinh
  • Sáng Thứ Bảy, 5:30-7:30am: Ngồi thiền, nghe và chia sẻ các bài thơ/nhạc hay bài pháp đặc biệt của Làng Mai
  • Mỗi tối, 8:30-9:30pm : Ngồi thiền, tụng kinh 

 *** Hàng tuần

  • Thứ Tư, 2:00-5:00pm: Ngồi thiền, tụng kinh, học Phật Pháp và pháp đàm (Các định đề Làng Mai)
  • Thứ năm, 7:00-8:30pm: Học Phật pháp (sách Hơi Thở Nuôi Dưỡng Hơi Thở Trị Liệu)
  • Thứ sáu, 6:00-7:30pm: Đọc sách Đường Xưa Mây Trắng

*** Hàng tháng: hai buổi tụng giới

  • Chủ Nhật tuần thứ hai (2nd Sunday), 8:30-11:30am: Ngồi thiền, tụng 5 giới. Nghe pháp và pháp đàm (hiện đang học 14 Giới Tiếp Hiện).
  • Thứ Bảy tuần thứ tư (4th Saturday), 8:30-11:30am: Ngồi thiền, tụng 14 giới. Nghe pháp và pháp đàm (hiện đang học 14 Giới Tiếp Hiện).
Zoom Link: https://us02web.zoom.us/j/985678297?pwd=MHFMUnY5OFNwYTU4Lytvc0dmdnpodz09 Meeting ID: 985678297 Passcode: 074333