Các Sinh Hoạt Thường Xuyên

Từ tháng 11/2021, Tăng thân Xóm Dừa sẽ tu học  theo thời biểu như sau:

*** Hàng ngày – trừ chủ nhật (làm biếng) – có hai thời, theo giờ California

  • Sáng Thứ Hai và Năm, 5:30-7:30am: Ngồi thiền, nghe pháp (Trái Tim Của Bụt), pháp đàm
  • Sáng Thứ Ba, Tư, và Sáu, 5:30-6:30am: Ngồi thiền, tụng kinh
  • Sáng Thứ Bảy, 5:30-7:00am: Ngồi thiền, nghe và chia sẻ các bài thơ/nhạc hay bài pháp đặc biệt của Làng Mai
  • Mỗi tối 9-10pm : Ngồi thiền, tụng kinh – trừ thứ năm (chấm dứt 9.30pm) 

 *** Hàng tuần

  • Thứ Tư, 2-5pm: Ngồi thiền, tụng kinh, học Phật Pháp và pháp đàm (Các định đề Làng Mai)
  • Thứ năm, 7:30-9pm: Học Phật pháp (cuốn Đạo Bụt Nguyên chất)
  • Thứ sáu, 6-7:30pm: Đọc sách Đường Xưa Mây Trắng

*** Hàng tháng: hai buổi tụng giới

  • Chủ Nhật tuần thứ hai (2nd Sunday), 8:30-11:30am: Ngồi thiền, tụng 5 giới. Nghe pháp và pháp đàm (hiện đang học Duy Biểu, theo sách Bụt là hình hài, Bụt là tâm thức).
  • Thứ Bảy tuần thứ tư (4th Saturday), 8:30-11:30am: Ngồi thiền, tụng 14 giới. Nghe pháp và pháp đàm (hiện đang học Duy Biểu, theo sách Bụt là hình hài, Bụt là tâm thức).
  • Thứ Bảy tuần thứ hai (2nd Saturday) 5:30-7:30am: Lớp học cho các tập sự Tiếp Hiện
Zoom Link: https://us02web.zoom.us/j/985678297?pwd=MHFMUnY5OFNwYTU4Lytvc0dmdnpodz09 Meeting ID: 985678297 Passcode: 074333

Comments are closed.