Category Archives: Pháp thoại phiên tả

CÔ HẠNH PHÚC

Có một bài thơ của Xuân Diệu có lẽ ít người biết đến, nói về hạnh phúc. Hạnh phúc được diễn tả bằng một cô gái trẻ: Cô Hạnh Phúc (Mademoiselle Bonheur). Những câu cuối của bài thơ như thế … Continue reading

Posted in Pháp thoại phiên tả, Pháp thoại và sách Sư Ông, Xóm Dừa Đọc và Nghe

Hạnh phúc là con đường

Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 25 tháng 09 năm 2003, chúng ta đang ở tại chùa Cam Lộ, Xóm Hạ, trong khóa tu mùa Thu. Hiện Pháp Lạc Trú Chúng ta thường nói tới con đường: con … Continue reading

Posted in Pháp thoại phiên tả, Pháp thoại và sách Sư Ông, Xóm Dừa Đọc và Nghe

Ngày đứng vững trên hai chân

Ngày 9 -12 -2011, Thất Ngồi Yên, Xóm Thượng, Làng Mai. Thân gửi các con của Thầy gần xa, khắp nơi, Khu rừng xa xa phía trước mặt thất Ngồi Yên, lá mới chỉ rụng chưa tới 50% nên còn … Continue reading

Posted in Pháp thoại phiên tả, Pháp thoại và sách Sư Ông, Xóm Dừa Đọc và Nghe

Quán chiếu về cái giận

(Kinh: Bốn lãnh vực quán niệm – sách Con đường chuyển hóa – Thích Nhất Hạnh) Bài tập thứ mười bốn: bài tập này là phép quán chiếu về cái giận. Điều phục được cái giận của mình là một … Continue reading

Posted in Bài đọc, Pháp thoại phiên tả, Pháp thoại và sách Sư Ông, Xóm Dừa Tu Học

Những nguyên tắc làm căn bản cho phép hành trì Kinh Bốn Lãnh Vực Quán Niệm

01. Pháp là tâm: các pháp, từ vật lý, sinh lý tới tâm lý đều là đối tượng của tâm mà không phải là những hiện tượng có thể tách rời ra khỏi tâm. Bốn lĩnh vực quán niệm là … Continue reading

Posted in Bài đọc, Pháp thoại phiên tả, Pháp thoại và sách Sư Ông, Xóm Dừa Tu Học | Leave a comment

NỘI KẾT

Trong đạo Bụt có một cái từ là “kiết sử”, hay là nội kết, tức là những gút mắc trong lòng ta. Khi một sự việc xảy ra, tùy cách ta tiếp nhận nó mà ta tạo ra nội kết … Continue reading

Posted in Bài đọc, Pháp thoại phiên tả, Pháp thoại và sách Sư Ông, Xóm Dừa Tu Học

Ý nghĩa của dòng tu Tiếp Hiện

pháp thoại được Sư Ông giảng vào ngày 11.6.2010, tại Học Viện Ứng Dụng Châu Âu, Đức quốc, trong khóa tu dành cho giới Tiếp Hiện Chiều qua, tôi vừa dịch xong câu cuối của kinh Pháp Cú bằng chữ Hán. … Continue reading

Posted in Pháp thoại phiên tả, Pháp thoại và sách Sư Ông, Xóm Dừa Đọc và Nghe | Leave a comment

Resting in the river

by Thich Nhat Hanh Dear Friends, My dear friends, suppose someone is holding a pebble and throws it in the air and the pebble begins to fall down into a river. After the pebble touches the surface of the water, … Continue reading

Posted in Pháp thoại phiên tả, Pháp thoại và sách Sư Ông, Xóm Dừa Đọc và Nghe