Category Archives: Các Sinh Hoạt Đặc Biệt

Thực tập uy-nghi với thầy Pháp Nguyện Nov 13, 2021

Thưc tập uy-nghi qua tư thế nằm và ngồi

Posted in Các Sinh Hoạt Đặc Biệt, Trang Chủ

Thực Tập Uy Nghi với Thầy Pháp Nguyện – Oct 09, 2021

Video thực tâp uy nghi với Thầy Pháp Nguyện – Oct 09, 2021

Posted in Các Sinh Hoạt Đặc Biệt, Xóm Dừa Tu Học