Category Archives: Các Sinh Hoạt Trước 2020

Khóa Tu Lộc Uyển trên mạng

21-25 tháng 10, 2020. Kỷ niệm Lộc Uyển 20 tuổi. Nhiều thầy cô giáo thọ làng mai sẽ tham dự. Sẽ dùng Zoom. Ấn vô đây để ghi tên.

Posted in Các Sinh Hoạt Trước 2020, Trang Chủ | Leave a comment