Ngày Quán Niệm 2014 – Bản tin từ các báo đài địa phương

Bản tin địa phương do Việt Báo đăng hôm 4/15/14. Xin bấm vào hình dưới để đọc tin.

Việt Báo

Bản tin địa phương do Báo Người Việt đăng hôm 4/16/14. Xin bấm vào hình dưới để đọc tin.

NV

This entry was posted in Các sinh hoạt tu học khác, Ngày Quán Niệm, Thực Tập Hiểu - Thương, Xóm Dừa Tu Học. Bookmark the permalink.

Comments are closed.