Tag Archives: Hollywood

In the Pure Land of the Present Moment

Chân Đẳng Nghiêm This is what I heard. Thich Nhat Hanh came to Hollywood to announce that one of his books would be made into a movie. At that time, Thay had with him a number of monastic disciples—monks and … Continue reading

Posted in Chân Đẳng Nghiêm, English, Tăng thân chia sẻ, Writing, Xóm Dừa Tu Học, Đọc và Nghe | Tagged , , , , , , ,

TỊNH ĐỘ HIỆN TIỀN

Chân Đẳng Nghiêm Đây là những điều tôi đã được nghe khi Thầy đến thăm Trung Tâm Điện Ảnh Hollywood tại thành phố Los Angeles, tiểu bang California để báo tin về dự án thực hiện cuốn phim Đường Xưa … Continue reading

Posted in Bài Viết, Chân Đẳng Nghiêm, Tăng thân chia sẻ, Vietnamese, Xóm Dừa Tu Học, Đọc và Nghe | Tagged , , , , , , ,