Category Archives: Bài viết của các tăng thân khác

THICH NHAT HANH’S HERITAGE

by Joseph Emet The Buddha left behind a rich legacy. His many heirs in different countries have taken diverging paths, creating such diverse traditions as Zen, Vipassana and Pure Land. A little bit like the different diets in vogue today, … Continue reading

Posted in Bài viết của các tăng thân khác, Tài liệu đọc và nghe thêm, Tri ân Sư Ông Thích Nhất Hạnh, Xóm Dừa Đọc và Nghe