Category Archives: Trang Chủ

Khóa Tu Lộc Uyển trên mạng

21-25 tháng 10, 2020. Kỷ niệm Lộc Uyển 20 tuổi. Nhiều thầy cô giáo thọ làng mai sẽ tham dự. Sẽ dùng Zoom. Ấn vô đây để ghi tên.

Posted in Trang Chủ | Leave a comment

Văn Nghệ Xóm Dừa 2016

Posted in Trang Chủ

Xóm Dừa Tụng Giới và Tu Học

Posted in Trang Chủ

Cơm chay với Xóm Dừa 2016

Posted in Trang Chủ

Cơm chay với Xóm Dừa 2011

Posted in Trang Chủ

Khoá tu người Việt tại Tu Viện Lộc Uyển, tháng 9 năm 2011

Posted in Trang Chủ

Xóm Dừa 2

Posted in Trang Chủ

Xóm Dừa 1

Posted in Trang Chủ

Hình ảnh

Posted in Trang Chủ