Category Archives: Trang Chủ

Thực Tập Uy-Nghi – Bài 4 – thầy Pháp Nguyện – Jan. 15th, 2022

Uy-nghi trên con đường phụng sự

Posted in Các Sinh Hoạt Đặc Biệt, Trang Chủ | Tagged ,

Trái Tim Của Bụt – Index

Index của sách Trái Tim Của Bụt

Posted in Các sinh hoạt tu học khác, Trang Chủ | Tagged , | Leave a comment

Thực Tập Uy-Nghi – Bài 3 – thầy Pháp Nguyện – Dec. 11th, 2021

Thực tâp uy nghi qua tư duy và lời nói

Posted in Các Sinh Hoạt Đặc Biệt, Trang Chủ | Tagged , ,

Thực Tập Uy-Nghi – Bài 2 – thầy Pháp Nguyện Nov. 13th, 2021

Thực tập uy-nghi qua tư thế nằm và ngồi

Posted in Các Sinh Hoạt Đặc Biệt, Trang Chủ

Thầy Pháp Nguyện kể chuyện làm thị giả cho Sư Ông

Bài chia sẻ trong ngày tiếp nối của Sư Ông ngày 11 tháng 10 năm 2021

Posted in Trang Chủ | Leave a comment

Khóa Tu Lộc Uyển trên mạng

21-25 tháng 10, 2020. Kỷ niệm Lộc Uyển 20 tuổi. Nhiều thầy cô giáo thọ làng mai sẽ tham dự. Sẽ dùng Zoom. Ấn vô đây để ghi tên.

Posted in Các Sinh Hoạt Trước 2020, Trang Chủ | Leave a comment

Văn Nghệ Xóm Dừa 2016

Posted in Trang Chủ

Xóm Dừa Tụng Giới và Tu Học

Posted in Trang Chủ

Cơm chay với Xóm Dừa 2016

Posted in Trang Chủ

Cơm chay với Xóm Dừa 2011

Posted in Trang Chủ