Category Archives: Tài liệu đọc và nghe thêm

Bells Of Mindfulness

Posted in Bài đọc, Tài liệu đọc và nghe thêm, Xóm Dừa Đọc và Nghe, Xóm Dừa Tu Học

Cảm nhận sau khi coi phim Buddha 54 tập trong Internet

Tiểu Huyền Từ hai ba tháng qua, hầu như ngày nào tôi cũng dành thì giờ ôn lại các bài học của Bụt Thích Ca trong  tập phim Buddha, do nhà sản xuất Modi đưa lên mạng Youtube  từ  năm … Continue reading

Posted in Các sinh hoạt khác, Các sinh hoạt tu học khác, Chánh Niệm Trong Học đường, Ngày Quán Niệm, Tài liệu đọc và nghe thêm, Tăng thân chia sẻ, Thực Tập Hiểu - Thương, Tiếng Việt - Vietnamese, Xóm Dừa Đọc và Nghe, Xóm Dừa Tu Học

Interbeing Of Happiness And Suffering

October 2016, by Sư Cô Đẳng Nghiêm Xin bấm vào đây để nghe pháp thoại (tiếng Anh).

Posted in Tài liệu đọc và nghe thêm, Xóm Dừa Đọc và Nghe, Xóm Dừa Tu Học | Tagged , , , ,

Mindfulness As A Medicine – 2016 Wellness Retreat

Oct 2016, by Sư Cô Đẳng Nghiêm Xin bấm vào đây để nghe pháp thoại (tiếng Anh).

Posted in Tài liệu đọc và nghe thêm, Xóm Dừa Đọc và Nghe, Xóm Dừa Tu Học

Live And Die Beautifully

Sept 2016, by Sư Cô Đẳng Nghiêm Xin bấm vào đây để nghe pháp thoại (tiếng Anh).

Posted in Tài liệu đọc và nghe thêm, Xóm Dừa Đọc và Nghe, Xóm Dừa Tu Học | Tagged , , , , , ,

The Way Out Is In – 2016 Viet Wake Up Toronto Public Talk

April 2016, by Sư Cô Đẳng Nghiêm Xin bấm vào đây để nghe pháp thoại (tiếng Anh).

Posted in Tài liệu đọc và nghe thêm, Xóm Dừa Đọc và Nghe, Xóm Dừa Tu Học | Tagged , , , , ,

Sinh Viên Đại Học Fullerton Thực Tập Chánh Niệm

Đoàn Hưng Vào chiều ngày Thứ Ba 8/11/2015, tại khoa Health Science của Trường Đại Học CSU Fullerton, nhóm Tăng Thân Xóm Dừa đã có buổi hướng dẫn thực tập Chánh Niệm cho các sinh đang theo học ngành y … Continue reading

Posted in Các sinh hoạt khác, Các sinh hoạt tu học khác, Chánh Niệm Trong Học đường, Ngày Quán Niệm, Tài liệu đọc và nghe thêm, Tăng thân chia sẻ, Thực Tập Hiểu - Thương, Tiếng Việt - Vietnamese, Xóm Dừa Đọc và Nghe, Xóm Dừa Tu Học

This is not your parents’ buddhism

By Denise Nguyễn Back in the late 1980s, General Motors ran an ad for their now defunct Oldsmobile Cutlass line stating, “This is not your father’s Oldsmobile.”  The marketing campaign, meant to appeal to a younger demographic, declared it was … Continue reading

Posted in Tài liệu đọc và nghe thêm, Xóm Dừa Đọc và Nghe

The mindfulness business

The mindfulness business Western capitalism is looking for inspiration in eastern mysticism from Economist.com, Nov 16th 2013 IN HIS 1905 book, “The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism”, Max Weber credited the Protestant ethic with giving rise to capitalism. Now … Continue reading

Posted in Tài liệu đọc và nghe thêm, Xóm Dừa Đọc và Nghe

Triển lãm thư pháp của Sư Ông ở New York

Calligraphy Exhibit September 7, 2013 – December 31, 2013 ABC Home, Deepak HomeBase 888 Broadway, New York, New York 212.473.3000 Free and open to the public | Wheelchair Accessible Open for viewing during store hours: Mon-Wed, Fri & Sat: 10am-7pm; … Continue reading

Posted in Nghe pháp thoại (audio/video), Pháp thoại và sách Sư Ông, Tài liệu đọc và nghe thêm, Xóm Dừa Đọc và Nghe