Buổi tụng giới Chủ Nhật, 9/11/16

Xin mời tăng thân tới tham dự buổi tụng mười bốn giới Tiếp Hiện vào Chủ Nhật, 9/11/16 tại nhà chị Hải Từ:

12181 Candy Lane
Garden Grove CA 92840
Tel: (714) 274 -5611

Xin nhắc tăng thân tới trước 10 phút để đúng 9am chúng ta có thể ngồi thiền chung, tất cả mọi người đếu được lợi lạc.

Chương trình buổi tụng giới sẽ như sau:
9:00 – 9:30 am: thiền tọa
9:30 – 10:45 am: Tụng giới và tụng kinh
10:45 – 11:05 am: Thể dục dưỡng sinh – Nghỉ
11:05 – 12:00 noon: Bài kệ số 1 của Kinh Nê Hoàn
12:00 – 12:50 pm: Pháp đàm
13:00 – 13:30 pm: Ăn trưa
13:45 – 14:45: Pháp đàm

Đề tài tu học: ​Sách Rong Chơi Trời Phương Ngoại của Thầy Thích Nhất Hạnh trang 52. Bài kệ số 1 của Kinh Nê Hoàn ( Kinh Niết Bàn)

Vé văn nghệ XD 2016 cũng sẽ được phân phối để bán, trong dịp này.

 

This entry was posted in Thông báo tụng giới, Xóm Dừa Tu Học. Bookmark the permalink.

Comments are closed.