Như một lời tri ân

Xin chọn cỡ chữ » Lớn | Nhỏ


Tăng thân Xóm Dừa
California 2010
Bản số 1/20

Kính thưa Thầy,

Cuốn sách mỏng này thay thế thiệp chúc thọ của một số tăng thân chúng con, từ khắp nơi, xin gửi tới Thầy với lòng kính quý, trong dịp Thầy hiện diện trong cõi đời này tròn 84 năm. Chúng con cầu chúc Thầy và tăng đoàn Làng Mai luôn an khang để tiếp tục chỉ dạy cho mọi người lối sống an lạc; pháp môn Làng Mai tiếp tục là nguồn cảm hứng, là yếu tố quan trọng của nền hòa bình thế giới.

Chúng con cầu xin chư Bụt, chư Bồ Tát và các hiền thánh tăng gia hộ Thầy mỗi ngày đều tạo được nhiều năng lượng từ bi hỷ xả, việc hoằng pháp mỗi ngày một lan rộng, để thế giới có thêm người được học hỏi và hành trì Phật pháp.

Tăng thân Xóm Dừa kính bạch.

(Tháng 10/2010)

This entry was posted in Tài liệu đọc và nghe thêm, Tăng thân chia sẻ, Xóm Dừa Đọc và Nghe, Xóm Dừa Tu Học. Bookmark the permalink.

Comments are closed.