Category Archives: Lịch sinh hoạt

Em là vầng trăng sáng của Xóm Dừa

Minh Nguyệt ơi, Tăng thân Xóm Dừa họp mặt ở đây để tiễn em, trái tim ai cũng muốn vỡ ra vì thương nhớ. Em là vầng trăng sáng của Xóm Dừa. Em đã sống thanh thản với bệnh, vui … Continue reading

Posted in Các sinh hoạt tu học khác, Lịch sinh hoạt, Xóm Dừa Tu Học

Memorial Service for Brother Phap De

September 24 @ 9:30 am – 11:30 am Brother Chan Phap De May 8, 1935 to August 4, 2016 Please join the Community at Deer Park Monastery for the memorial service of our beloved Brother Phap De. The service will … Continue reading

Posted in Các sinh hoạt tu học khác, Lịch sinh hoạt, Xóm Dừa Tu Học

Khóa Tu Tiếng Việt tại Tu Viện Lộc Uyển, September 28 – October 2

Khóa tu: TIẾP NỐI BƯỚC CHÂN THẦY September 28 @ 2:00 pm – October 2 @ 3:00 pm Kính thưa quý đạo hữu, Xin mời quý đạo hữu về tham dự khóa tu người Việt, tổ chức tại tu viện Lộc … Continue reading

Posted in Các sinh hoạt tu học khác, Lịch sinh hoạt, Xóm Dừa Tu Học

Thư của Sư Cô Chân Mai Nghiêm: Thầy Pháp Đệ vừa qua đời tại San Diego

August 6, 2016 Dear all, Our beloved Brother Phap De was taken off the oxygen support and continued on his journey 8 minutes before 7pm, California time. … Just on time to go invite the big temple bell at 7pm … Continue reading

Posted in Các sinh hoạt tu học khác, Lịch sinh hoạt, Xóm Dừa Tu Học

Thư của Sư Cô Chân Bạch Nghiêm về chuyến đi Ấn Độ & Nepal với Tu Viện Lộc Uyển

“Bình minh dậy giữa không gian yên tĩnh Đón đất trời một ngày mới an vui.” Kính thưa quý bác, quý cô chú, và các anh chị tăng thân Việt Nam, Đầu thư, con kính gửi lời thăm đến quý … Continue reading

Posted in Các sinh hoạt tu học khác, Lịch sinh hoạt, Xóm Dừa Tu Học

Khóa Tu Gia Đình tại Tu Viện Lộc Uyển, June 22-26, 2016

Family Retreat Jun 22–26, 2016 With the practice of mindfulness as the base, we shall learn to practice deep listening and loving speech to nourish true harmony within our families. During this retreat, we shall learn to practice together as … Continue reading

Posted in Các sinh hoạt tu học khác, Lịch sinh hoạt, Xóm Dừa Tu Học

Ngày Chánh Niệm với Sư Ông Thích Nhất Hạnh

Mời quý vị đến sinh hoạt vối Sư Ông và Tăng thân bốn chúng của Tu Viện Lộc Uyển. Chương trình: Ngày Chánh Niệm Thời gian: 25/09/2011, từ 08:45 am đến 03:00 pm Điạ điểm Tu Viện Lộc Uyển 2499 … Continue reading

Posted in Các sinh hoạt tu học khác, Lịch sinh hoạt, Xóm Dừa Tu Học

Thuyết giảng công cộng và chiều chánh niệm

Chương trình: Thuyết giảng công cộng và chiều chánh niệm Thời gian: 03/09/2011 12:00 pm đến 19:00 pm Điạ điểm: Pasadena Civic Auditorium Email: deerpark@dpmail.net Phone: (760)-291-1003 x100 Một buổi Thuyết Giảng Công Cộng và một Chiều Chánh Niệm với … Continue reading

Posted in Các sinh hoạt tu học khác, Lịch sinh hoạt, Xóm Dừa Tu Học

Khóa Tu 5 ngày (nói tiếng Việt) cùng với Sư Ông Thích Nhất Hạnh và tăng thân Làng Mai

Chương trình: Khóa tu tiếng Việt với chủ đề: "Mở Cửa Trái Tim" Thời gian: 16/09/2011 13:00 đến 20/09/2011 15:00 Điạ điểm: Tu Viện Lộc Uyển 2499 Melru Lane, Escondido CA 92026 USA. Email: clarity@dpmail.net Phone: (760) 291-1028 Xin mời … Continue reading

Posted in Các sinh hoạt tu học khác, Lịch sinh hoạt, Xóm Dừa Tu Học

Khóa Tu Chánh Niệm tiếng Anh 6 ngày với Sư Ông Thích Nhất Hạnh và tăng thân Làng Mai

Chương trình: Khóa tu tiếng Anh Thời gian: 06/09/2011 13:00 đến 11/09/2011 15:00 Điạ điểm Tu Viện Lộc Uyển 2499 Melru Lane, Escondido CA 92026 USA. Tel.: +(1) (760) 291-1003 Chúng tôi xin mời quý vị và các bạn tham … Continue reading

Posted in Các sinh hoạt tu học khác, Lịch sinh hoạt, Xóm Dừa Tu Học