Category Archives: Activities

Mẫu Tóm Tắt Pháp Thoại Sư Ông

Xin tăng thân dùng mẫu này để tóm tắt bài pháp thoại quí vị vừa nghe xong.  Xin điền vào mẫu và nhấn submit để gửi cho XDN.  Xin cám ơn quý vị đã góp sức vào công việc này.

Posted in Activities, Xóm Dừa Juniors

Xom Dua Juniors – stuffed animal drive for underserved children of Vietnam

Xom Dua Juniors (XDJ) is given an opportunity to support Project Vietnam Foundation (PVNF), a non-profit organization that provides medical assistance to underserved areas of Vietnam. PVNF organizes mission trips to Vietnam’s most remote rural locations where they provide surgical … Continue reading

Posted in Activities, Xóm Dừa Juniors