Tăng Thân Xóm Dừa hai mươi tuổi

Xin chọn cỡ chữ » Lớn | Nhỏ


Hình ảnh các hoạt động của nhóm Tăng Thân Xóm Dừa. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Hình ảnh các hoạt động của nhóm Tăng Thân Xóm Dừa. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

 


This entry was posted in Các sinh hoạt khác, Các sinh hoạt tu học khác, Chánh Niệm Trong Học đường, Ngày Quán Niệm, Tài liệu đọc và nghe thêm, Tăng thân chia sẻ, Thực Tập Hiểu - Thương, Tiếng Việt - Vietnamese, Xóm Dừa Đọc và Nghe, Xóm Dừa Tu Học. Bookmark the permalink.

Comments are closed.