Buổi tụng giới Thứ Bảy, 10/28/17

Xin mời tăng thân tới tham dự buổi tụng năm giới vào Thứ Bảy, 10/28/17, tại nhà cô Chân Huyền:

Phone: (714) 975-6864

Xin nhắc tăng thân tới trước 10 phút để chúng ta có thể ngồi thiền chung, tất cả mọi người đếu được lợi lạc.

Theo tinh thần buổi họp kỳ trước, chúng ta đã đồng ý sẽ thay đổi giờ giấc và vài chi tiết trong các buội tụng giới hàng tháng. Xóm Dừa sẽ tụng Ngũ Giới vào sáng chủ nhật thứ hai và tụng 14 Giới vào ngày thứ bảy thứ tư mỗi tháng. Chương trình tu học chỉ kéo dài 4 giờ từ 8.30-12.30 mà thôi. Ngày chủ nhật sẽ nghe một đoạn Pháp thoại của Sư Ông Nhất Hạnh trước khi pháp đàm và ngày thứ bảy sẽ thực tập theo các để tài do tăng thân chọn.

Chương trình:
8.30-9.00 am: Thiền tọa hoặc thiền hành từ khu đỗ xe gần Office Depot (góc Talbert/Brookhurst ) vô nhà CH
9.30-10.00: Tụng Giới Tiếp Hiện
10.00-10.15: Thể dục thư giãn
10.15-12.30: Học Phật Pháp và Pháp Đàm
12.45: Thực tập ăn trưa im lặng (optional)

Đề tài kỳ này và 2 kỳ thứ bảy sau nữa là “Đối trị cái giận”. Trước khi đi họp kỳ này, mỗi tăng thân xin tìm đọc trước Kinh Diệt Trừ phiền giận (trong cuốn Kinh Kệ mà XD mới ấn tống,, trang 70) để buổi chia sẻ kinh nghiệm tu học được nhiều lợi lạc.

This entry was posted in Thông báo tụng giới, Xóm Dừa Tu Học. Bookmark the permalink.

Comments are closed.