Category Archives: Duy Biểu Học

Tài liệu tu học trong buổi tụng giới Chúa nhật, 4/8/2012

Bài tụng 2 Các loại hạt giống Hạt giống có đủ loại Sinh tử và niết bàn Mê ngộ và khổ vui Danh xưng và tướng trạng. Hạt giống có đủ loại: đủ loại có nghĩa là không có hạt … Continue reading

Posted in Bài đọc, Duy Biểu Học, Pháp thoại và sách Sư Ông, Xóm Dừa Tu Học, Đọc và Nghe

Tài liệu tu học trong buổi tụng giới Thứ bảy, 3/24/2012

[flagallery gid=1 name=”Yêu thương theo phương pháp Bụt dạy”] Xin bấm vào chữ “FS” (viết tắt của Full Screen) ở góc dưới bên phải của hình trên để đọc. Chương 1, sách “Yêu thương theo phương pháp Bụt dạy”, Thích … Continue reading

Posted in Bài đọc, Duy Biểu Học, Pháp thoại và sách Sư Ông, Xóm Dừa Tu Học, Đọc và Nghe

50 Bài tụng Duy Biểu

50 Bài tụng Duy Biểu Tàng thức 1. Tâm là đất gieo hạt Mọi hạt giống chứa đầy Tâm địa cũng chính là Toàn thể hạt giống ấy 2. Hạt giống có nhiều loại Sinh tử và Niết bàn Mê … Continue reading

Posted in Bài đọc, Duy Biểu Học, Pháp thoại và sách Sư Ông, Xóm Dừa Tu Học, Đọc và Nghe

Tài liệu tu học trong buổi tụng giới Chúa Nhật 11 tháng 3, 2012

Duy Biểu Học – Chương 01: Thức thứ tám (Tàng Thức) “Do giả thiết ngã pháp” là câu mở đầu Tam thập tụng, văn bản chính của Duy Biểu Học thời xưa do thầy Thế Thân trước tác. Như bất … Continue reading

Posted in Bài đọc, Duy Biểu Học, Pháp thoại và sách Sư Ông, Xóm Dừa Tu Học, Đọc và Nghe

Tài liệu tu học trong buổi tụng giới Chúa Nhật 12 tháng 2, 2012

Vài khái niệm căn bản trong Duy biểu học Duy Thức hay Duy Biểu? Thầy Huyền Trang dịch Tam Thập Tụng từ bản tiếng Phạn (Trimsika-Vijnapti matratasiddhi-karika). Trong bản này, có hai chữ Phạn Vijnana và Vijnapti  đều được dịch … Continue reading

Posted in Bài đọc, Duy Biểu Học, Pháp thoại và sách Sư Ông, Xóm Dừa Tu Học, Đọc và Nghe