Category Archives: Xóm Dừa Tu Học

Buổi tụng giới Chủ Nhật, 11/11/18

Xin mời tăng thân tới tham dự buổi tụng năm giới vào Chủ Nhật, 11/11/18 tại nhà cô Chân Huyền. Phone: (714) 975-9864 Xin nhắc tăng thân tới trước 10 phút để đúng 8:30 am chúng ta có thể ngồi thiền … Continue reading

Posted in Thông báo tụng giới, Xóm Dừa Tu Học

Buổi tụng giới Thứ Bảy, 10/27/18

Xin mời tăng thân tới tham dự buổi tụng 14 giới vào Thứ Bảy, 10/27/18, tại nhà chị Xuân Hương. Phone: (714) 657-9892 Xin nhắc tăng thân tới trước 10 phút để chúng ta có thể ngồi thiền chung, tất cả … Continue reading

Posted in Thông báo tụng giới, Xóm Dừa Tu Học

Buổi tụng giới Thứ Bảy, 09/22/18

Xin mời tăng thân tới tham dự buổi tụng 14 giới vào Thứ Bảy, 09/22/18, tại nhà chị Xuân Hương. Phone: (714) 657-9885 Xin nhắc tăng thân tới trước 10 phút để chúng ta có thể ngồi thiền chung, tất cả … Continue reading

Posted in Thông báo tụng giới, Xóm Dừa Tu Học

Buổi tụng giới Chủ Nhật, 09/09/18

Xin mời tăng thân tới tham dự buổi tụng năm giới vào Chủ Nhật, 09/09/18 tại nhà anh chị Hoàng & Xuân Hương. Phone: (714) 657 -9892 Xin nhắc tăng thân tới trước 10 phút để đúng 8:30 am chúng ta … Continue reading

Posted in Thông báo tụng giới, Xóm Dừa Tu Học

Uber Lộc Uyển

Buổi sáng tôi có thói quen dậy sớm , ngồi yên sau vườn chờ mặt trời ngủ dậy, nhưng lạ thay, sáng nay lòng tôi tràn đầy hoan lạc như dây leo được no nước trong nắng hè Cali. Thôi … Continue reading

Posted in Các sinh hoạt khác, Các sinh hoạt tu học khác, Thích Nhất Hạnh, Thực Tập Hiểu - Thương, Xóm Dừa Tu Học | Tagged , , , , , ,

Buổi tụng giới Thứ Bảy, 08/25/18

Xin mời tăng thân tới tham dự buổi tụng 14 giới vào Thứ Bảy, 08/25/18, tại nhà cô Thủy. Phone: 951- 522- 1414 Xin nhắc tăng thân tới trước 10 phút để chúng ta có thể ngồi thiền chung, tất cả … Continue reading

Posted in Thông báo tụng giới, Xóm Dừa Tu Học

Khóa Tu Nói Tiếng Việt “Trở Về Nguồn Cội”

English translation to follow Viet text. Khóa Tu Tiếng Việt 2018 “Trở Về Nguồn Cội” Tại Tu Viện Lộc Uyển. Từ thứ Tư ngày 08 đến Chủ Nhật ngày 12 tháng 08 năm 2018 Kính thưa quý đạo hữu, Xin … Continue reading

Posted in Các sinh hoạt khác, Các sinh hoạt tu học khác, Thích Nhất Hạnh, Thực Tập Hiểu - Thương, Xóm Dừa Tu Học | Tagged , , , , , ,

Buổi tụng giới Chủ Nhật, 07/08/18

Xin mời tăng thân tới tham dự buổi tụng năm giới vào Chủ Nhật, 07/08/18 tại nhà anh chị Hoàng & Xuân Hương. Phone: (714) 657 -9892 Xin nhắc tăng thân tới trước 10 phút để đúng 8:30 am chúng ta … Continue reading

Posted in Thông báo tụng giới, Xóm Dừa Tu Học

Buổi tụng giới Thứ Bảy, 05/26/18

Xin mời tăng thân tới tham dự buổi tụng 14 giới vào Thứ Bảy, 05/26/18, tại nhà chị Cẩm Hà. Phone: (714) 799-9211 Xin nhắc tăng thân tới trước 10 phút để chúng ta có thể ngồi thiền chung, tất cả … Continue reading

Posted in Thông báo tụng giới, Xóm Dừa Tu Học

Buổi tụng giới Chủ Nhật, 05/13/18

Xin mời tăng thân tới tham dự buổi tụng năm giới vào Chủ Nhật, 05/13/18 tại nhà cô Chân Huyền. Phone: (714) 975-6864 Xin nhắc tăng thân tới trước 10 phút để đúng 8:30 am chúng ta có thể ngồi thiền … Continue reading

Posted in Thông báo tụng giới, Xóm Dừa Tu Học